Lehrgänge

Lehrer

Termin

Ort

Kontakt

Ausschreibung


Kinder- und Jugendlehrgang des LV

14.04.2018

Reinbek

Silke Makowski


Danträger-Lehrgang Meister Asai

19.05.-21.05.2018

Pulheim

Meister Asai

Ausschreibung folgt


Kinder- und Jugendlehrgang des LV

02.06.2018

Flensburg

Silke Makowski

Ausschreibung folgt


Jubiläumslehrgang Aikikai Norddeutschland Meister Asai und andere Lehrer

15.06.-17.06.2018

Scharbeutz

John Mager


Sommerlehrgang Pulheim Meister Asai

28.07.-03.08.2018

Pulheim

Meister Asai

Ausschreibung folgt


Sommerlehrgang Bad Kissingen Meister Asai

04.08.-10.08.2018

Bad Kissingen

Meister Asai

Ausschreibung folgt


Andreas Jürries, 5. Dan

01.09.2018

Lütjenburg

John Mager

Ausschreibung folgt


Kinder- und Jugendlehrgang des LV

29.-30.09.2018

Elmshorn

Silke Makowski

Ausschreibung folgt


Andreas Jürries, 5. Dan

06.10.2018

Greifswald

Alexander Kupin


Alexander Kupin, 3. Dan

20.10.2018

Boizenburg

Mathias Quaas

Ausschreibung folgt


Stock- und Schwertlehrgang mit Thomas Domroeß, 5. Dan

03.11.2018

Prisdorf

John Mager

Ausschreibung folgt


Meister Asai Nikolauslehrgang

01.-02.12.2018

Reinbek

Rüdiger Höhne

Ausschreibung folgt


Meister Asai Winterlehrgang

27.-30.12.2018

Pulheim

Meister Asai

Ausschreibung folgt