Lehrgänge

Lehrer

Termin

Ort

Kontakt

Ausschreibung


Andreas Jürries, 6. Dan

17.08.2019

Lütjenburg

John Mager


Thomas Domroess, 5. Dan

24.08.2019

Greifswald

Alexander Kupin


Kinder- und Jugend-Übernachtungslehrgang

28./29.09.2019

Elmshorn

Jana Jacobsen


Tandem-Lehrgang mit Rüdiger Höhne, 5. Dan und Silke Makowski, 5. Dan

12.10.2019

Hamburg

John Mager

Ausschreibung folgt


Stock- und Schwert-Lehrgang mit Thomas Domroess, 5. Dan

16.11.2019

Prisdorf

John Mager

Ausschreibung folgt


Meister Asai Nikolauslehrgang

07.-08.12.2019

Reinbek

Rüdiger Höhne

Ausschreibung folgt


Winter-Lehrgang mit Meister Asai

27.12.-30.12.2019

Pulheim

Meister Asai

Ausschreibung folgt